Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

Pokecode Societat Limitada (d'ara en endavant “Pokecode”) és la propietària del lloc web http://pokecode.net/ (d'ara endavant el “Lloc Web”) i és la Responsable del tractament de les dades personals dels usuaris d'aquest (d'ara endavant els “Usuaris”).

A través d'aquesta Política de Privacitat, i en compliment dels articles 12 i 13 del Reglament (EU) 2016/679 (d'ara en endavant "RGPD") i l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals ("LOPDPGDD"), Pokecode informa els Usuaris que utilitzin el Lloc Web sobre el tractament de les seves dades personals que poden ser recollits a través d'aquesta i tractats per Pokecode.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  • Responsable del tractament: Pokecode Sociedad Limitada
  • NIF: B10673663
  • Domicili social: Carrer Davallada, Num. 1, Esc.2, Planta 1, Porta 1, 17142, Verges (Girona)
  • Contacte: info@pokecode.net

DADES TRACTADES, BASES LEGALS, FINALITATS I PERÍODE DE CONSERVACIÓ.

Dades tractades

Dades de contacte. L’Usuari pot contactar amb Pokecode a través del telèfon i correu electrònic. Les dades tractades seran el Nom, email, número de telèfon i el contingut del missatge que transmeti a Pokecode

Bases Legals

Consentiment de l’interessat

Dades tractades

Atendre i respondre a sol·licituds, comentaris, suggeriments. Així com donar suport a l’Usuari durant l’ús del Lloc Web.

Període de conservació

Les dades personals seran tractades per Pokecode durant el termini necessari per a respondre a la pregunta i/o resoldre la incidència indicada per l’Usuari. Aquestes dades seran bloquejades per a donar compliment a les obligacions legals de Pokecode i, transcorregut aquest termini, seran definitivament suprimides.

En utilitzar el Lloc Web, Pokecode utilitza els serveis del software d'anàlisi Plausible. Es tracta d'un software que, a l’hora de realitzar el seguiment de les dades dels usuaris, aquestes dades es mantenen encriptades de manera completa i segura. L'objectiu de Plausible Analytics és realitzar un seguiment de les tendències generals del trànsit en Lloc Web i no dels visitants individuals. Cada sol·licitud HTTP envia l'adreça IP i l'agent d'usuari al servidor, de manera que això és el que utilitzen, generant un identificador que canvia diàriament utilitzant l'adreça IP i l'agent d'usuari del visitant. Per a anonimitzar aquestes dades, es passen per una funció hash amb una sal rotatòria. Això genera una cadena aleatoria de lletres i números que s'utilitzen per a calcular el nombre de visitants únics del dia. L'adreça IP de les dades sense processar i l'agent d'usuari mai s'emmagatzemen en els registres, les bases de dades ni en cap lloc del disc de Plausible analytics. Les sals més antigues s'esborren cada 24 hores per a evitar la possibilitat de vincular la informació dels visitants d'un dia a un altre. D'aquesta manera, no es recopila cap dada personal de l'usuari mentre navega pel nostre lloc web. Per a obtenir més informació sobre el tractament de dades per part de Plausible Analytics, pot visitar el seu lloc web en https://plausible.io/privacy-focused-web-analytics.

COMUNICACIÓ DE LES DADES

Pokecode informa que, per al compliment de les finalitats descrites anteriorment, no cedirà les dades personals de l'Usuari a tercers. No obstant l'anterior, Pokecode podrà donar accés a aquestes dades personals a Proveïdors de serveis tecnològics amb els quals hagi subscrit un contracte d'encarregat del tractament; en particular a:

  • Proveïdors de serveis de manteniment de bases de dades i gestió de subscripcions a Newsletter.
  • Proveïdors de serveis d'analítica.
  • Proveïdors de serveis de hosting.
  • Proveïdors de serveis de correu electrònic.

Els proveïdors esmentats poden estar situats en jurisdiccions que generalment no ofereixen garanties adequades en relació amb el tractament de dades personals. Per a totes les entitats que no formen part de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), Pokecode ha signat contractes amb aquestes entitats que inclouen aquestes salvaguardes, incloses les clàusules model de la Comissió Europea.

Els Usuaris poden obtenir més informació sobre els proveïdors de serveis tecnològics sol·licitant la mateixa a Pokecode a través dels mitjans de contacte facilitats en la present política de privacitat.

A més, les dades poden ser cedides a:

  • Empreses interessades a comprar o adquirir l'empresa o una part del seu negoci i, en conseqüència, donar accés a qualsevol auditor nacional o internacional perquè dugui a terme la seva "diligència deguda" (Due Diligence)
  • Les Autoritats per a investigar sospites de frau, assetjament o altres violacions de qualsevol llei, norma o reglament, o de les polítiques del lloc web.

SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

Pokecode es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, de conformitat amb el que es preveu en la normativa aplicable, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades. Les dades personals seran tractats confidencialment per Pokecode, que es compromet a informar i a fer respectar, per obligació legal o contractual, aquesta confidencialitat als seus empleats, socis i a qualsevol persona que hagi de tenir accés a les dades personals de l'Usuari.

DRETS DELS USUARIS

L'Usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i, en el seu cas, limitació del tractament i portabilitat de les dades enviant un correu electrònic a info@pokecode.net

Així mateix, l'Usuari podrà presentar una reclamació davant una autoritat de control i, en particular, davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades (www.aepd.es) si considera que s'han vulnerat els drets exposats anteriorment en aquesta Política de Privacitat o si considera que el tractament de les dades personals que el concerneixen vulnera la normativa aplicable.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pokecode es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Els canvis o actualitzacions de la Política de Privacitat es notificaran explícitament a l'Usuari mitjançant un avís en el Lloc Web, juntament amb la versió actualitzada de la Política de Privacitat.

Última versió: 1 de juny del 2023