Avís legal

QUI SOM?

Pokecode Societat Limitada (d'ara en endavant “Pokecode”) és la propietària del Lloc Web http://pokecode.net/ (d'ara endavant el “Lloc Web”). Pokecode és una Societat comercial de nacionalitat espanyola amb domicili social Carrer Davallada, Num. 1, Esc.2, Planta 1, Porta 1, 17142, Verges (Girona) i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 3385, Foli 21, pàgina Gi-71402 amb N.I.F. B10673663

Pot posar-se en contacte amb Pokecode en:

OBJECTE

En accedir i utilitzar el Lloc Web s'adquireix la condició d’ “Usuari”, la qual cosa implica la plena acceptació de totes les disposicions del present Avís Legal i de la resta dels "Textos Legals" incloent el present Avís Legal i la Política de Privacitat.

El present Avís Legal regula l'accés, navegació i utilització del present Lloc Web, sense perjudici que Pokecode es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut d'aquest, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i utilització dels continguts del Lloc Web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l'acceptació d'aquests.

Aquest Avís Legal forma part de Pokecode i es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen al present Avís Legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

US DEL LLOC WEB

L'Usuari accepta fer un ús adequat, diligent i legal del Lloc Web i, en particular (i) no utilitzar el Lloc Web amb finalitats il·lícites i/o il·legítimes; o de manera il·legal (ii) no usar el Lloc Web en perjudici dels interessos de Pokecode (iii) no usar el Lloc Web amb la finalitat de provocar danys, ineficiències, interrupcions, saturació, o defectes anàlegs en la funcionalitat del Lloc Web; incloent la transmissió de malware, virus o programes anàlegs per a difondre o publicar continguts de caràcter ofensiu, racista, denigrant o pornogràfic que pogués causar molèstia en les persones; (iv) infringir les mesures de seguretat establertes per Pokecode; (v) no utilitzar el Lloc Web amb finalitats publicitaris, com ara l'enviament de spam o altres maneres semblants.

L'Usuari serà responsable per l'incompliment de qualsevol ús incorrecte del Lloc Web esmentat anteriorment, així com de qualsevol pèrdua o mal sofert per Pokecode a causa d'un ús indegut directe o indirecte del Lloc Web. A aquest efecte, Pokecode podrà exercir totes les accions judicials i extrajudicials que consideri pertinents.

PRIVACITAT

Totes les dades facilitades a Pokecode a través del Lloc Web seran tractats per Pokecode com a Responsable de Tractament, respectant la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals, d'acord amb la Política de Privacitat.

COOKIES

Pokecode no utilitza cookies en el Lloc Web, sinó que utilitza el software d'anàlisi Plausible, el qual realitza un seguiment de les dades dels Usuaris de forma encriptada i anonimitzada, realitzant així un seguiment de les tendències generals del trànsit en el Lloc Web i no dels visitants individuals. L'Usuari pot obtenir més informació sobre l'ús del programari Plausible en la nostra Política de Privacitat o en el seu lloc web: https://plausible.io/privacy-focused-web-analytics.

COMUNICACIONS COMERCIALS

Sempre que l'Usuari presti el seu consentiment exprés, o en cas de tenir un contracte vigent amb l'Usuari, Pokecode enviarà comunicacions comercials per a mantenir a l'Usuari actualitzat sobre totes les novetats, així com de qualsevol tipus d'informació Pokecode o els serveis que presta que li pugui ser d'interès.

Pokecode enviarà aquestes comunicacions comercials durant el temps que l'Usuari mantingui el seu consentiment per a això o durant el temps en què la relació contractual amb aquest sigui vigent. No obstant això, en cas que l'Usuari desitgi no rebre més comunicacions comercials, podrà retirar el seu consentiment a través del formulari facilitat en les comunicacions comercials, o en el seu cas, enviant un correu electrònic a info@pokecode.net

ENLLAÇOS

El Lloc Web pot contenir enllaços amb altres pàgines web amb la finalitat de complementar els serveis oferts a l'Usuari. Pokecode no és la titular d'aquestes pàgines web, per la qual cosa no es responsabilitza dels seus continguts ni dels danys i perjudicis que l'ús de les mateixes pugui ocasionar a l'Usuari.

Si l'Usuari del Lloc Web accedeix a aquestes pàgines web i als serveis que aquestes ofereixen, Pokecode romandrà aliena a qualsevol classe de relació que es pogués establir entre l'Usuari i els titulars d'aquestes pàgines web o qualsevols tercers relacionats amb aquestes.

Així mateix, el titular d'una pàgina web en la qual es pretengui inserir un enllaç al Lloc Web haurà d'obtenir, amb caràcter previ, una autorització de Pokecode.

Pokecode no serà responsable dels continguts d'aquelles pàgines web en les quals existeix un enllaç al Lloc Web i romandrà aliena a les relacions que es poguessin establir entre els titulars de les mateixes i els Usuaris del Lloc Web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial incorporats en el Lloc Web, el disseny gràfic i els codis informàtics, així com els signes i marques distintius, el text, imatges, vídeos (d'ara endavant el “Contingut”) mostrats són propietat de Pokecode. L'Usuari utilitzarà els serveis del Lloc Web respectant aquesta titularitat i l'ús dels serveis no li atorga cap dret en relació amb el Contingut del Lloc Web.

Qualsevol ús del Contingut que no hagi estat autoritzat expressament per Pokecode, sigui directe o indirecte amb ànim de lucre o no, incloent-hi la descàrrega, emmagatzematge, transmissió, divulgació pública, distribució, reproducció o transformació, total o parcial, d'aquests continguts estarà expressament prohibit, per la qual cosa Pokecode podrà exercir totes les accions judicials i extrajudicials que consideri pertinents davant qualsevol incompliment dels seus drets.

RESPONSABILITAT

Pokecode ha posat tot el seu afany en què la informació del Lloc Web sigui precisa i estigui actualitzada. No obstant això, Pokecode no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del Lloc Web. Pokecode no es responsabilitza de cap error o omissió en els continguts del Lloc Web i es reserva el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

Les relacions comercials entre Pokecode i els Usuaris es regeixen per altres condicions generals o pactes específics, per la qual cosa els continguts del Lloc Web no prevalen sobre aquestes condicions o pactes i els Usuaris no poden condicionar la política comercial que Pokecode decideix adoptar a cada moment.

Pokecode no es fa responsable dels errors o fallades en el funcionament del Lloc Web, siguin intrínsecs o siguin deguts a les característiques i limitacions d'Internet. L'Usuari assumeix qualsevol risc derivat de la utilització d'Internet, inclosa la possible transmissió de virus informàtics. Pokecode no garanteix el funcionament ininterromput dels serveis del Lloc Web i no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la interrupció dels serveis. En particular, Pokecode no serà responsable en circumstàncies de força major com ara incendis, vagues i talls en el subministrament elèctric o qualsevols altres successos imprevisibles o inevitables, així com de l'ús inadequat del Lloc Web per part de l'Usuari d'acord amb el que s'estableix en el present Avís Legal.

En tot cas, Pokecode només serà responsable dels danys i perjudicis que haguessin previst o que haguessin pogut preveure en el moment de la utilització del Lloc Web per l'Usuari, i que siguin conseqüència directa i necessària de la infracció per negligència greu d'obligacions contractuals substancials.

El fet que el Lloc Web descrigui o presenti determinats serveis no implica un compromís de Pokecode que els mateixos estaran disponibles per a l'Usuari.

L'exclusió de responsabilitats i garanties descrites en aquest apartat s'aplicarà tant a Pokecode com als seus administradors, directius, empleats i representants.

MODIFICACIONS

Pokecode es reserva el dret a modificar aquest Avís Legal en qualsevol moment. Els canvis o actualitzacions de l'Avís Legal, així com de la Política de Privacitat seran notificats de manera explícita a l'Usuari a través d'un avís en el Lloc Web.

Última versió: 1 de juny del 2023